Ferro

florflor

Aquesta Rosa simbolitza la bellesa
dels materials que s’obtenen de la
terra, tant com a simbol de la flora
com els seus propis materials, la
pedra i el ferro, materials que
s’integran en un tot, convivint
en un mateix univers.

REF: 13F202
NOM: Flor
MIDES: 20mm x 530mm
MATERIAL: La peça està realitzada amb materials reciclats amb un acabat de barnís antioxidació.

La flor té una base de pedra natural.
Fabricació sota comanda.

pessebrepessebre

Representació d’un pessebre, amb
els materials mes simples i purs,
com es el ferro, formes simples,
amb certa connotació prehistórica.

REF: 13F201
NOM: Pessebre
MIDES: 220mm x 120mm x 210mm
MATERIAL: La peça està realitzada amb materials reciclats amb un acabat de barnís anti-oxidació.
Fabricació sota comanda.

penellpenell

Penell amb formes personalitzades,
on es representen els gustos del
propietari, que com a penell indica
els 4 vents.

REF: 13F04
NOM: penell figura
MIDES: 980mm x 1240mm
MATERIAL: Ferro
COLORS / ACABATS: Acabats en negre mate
Fabricació sota comanda.

canelobre moderncanelobre
modern

Canelobre estil modern, molt estable
i transportable. La simplicitat de
les formes ens envolta d’un clima
elegant i sobri.

REF: 13F03

NOM: Canelobre modern
MIDES: 335mm x 150mm x 150mm
MATERIAL: Ferro
COLORS / ACABATS: Acabats en negre mate
Fabricació sota comanda.

canelobres bessonscanelobres
bessons

Canelobre estil colonial, pensat
per anar en parella, com el seu
nom indica són bessons, i han estat
creats per crear un equilibri mutu.

REF: 13F02
NOM: Canelobres bessons
MIDES: 235mm x 225mm x 185mm
MATERIAL: Ferro
COLORS / ACABATS: Acabats en òxit
Fabricació sota comanda.